Loading...
Power automate: Workflow

Power automate: Workflow

Szkolenie SharePoint

Jest to szkolenie prowadzone w trybie warsztatowym, podczas którego wspólnie stworzymy kilka podstawowych obiegów dokumentów firmowych, uniwersalnych dla każdego rodzaju firmy.

Czego Cię nauczymy?

Po szkoleniu będziesz w stanie zrobić:

  Bazę umów, z procesami akceptacji i eskalacji powiadomień w przypadku umów przeterminowanych
  Bazę dokumentów z procesem akceptacji i opiniowania
  Proces dystrybucji pism wchodzących i wychodzących
  Proces akceptacji zamówień wewnętrznych
  Aplikację HelpDesk wraz z procesem automatycznego raportowania statusów zgłoszeń

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Odbiorcami warsztatu są:

Poziom szkolenia i wymagana wiedza

Wymagana znajomość wszystkich podstawowych funkcji i mechanizmów środowiska SharePoint, takich jak: tworzenie list i bibliotek, stron, witryn, kolumn, kolumn witryny, widoków, typów zawartości oraz zarządzanie prawami dostępowymi zgodnie z zakresem szkolenia: Podstawy programu SharePoint

Contact us

street: Dziekońskiego 1, 00-728 Warsaw, Poland

+48 502 357 129

office@spoint.pl

Contact Form